KARPATY.COM.UA main page

Транслітератор, © 2002, Любомир Сенюк

Табличка транслітерації:
аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єye
жzh
зz
иy
іi
їyi
йy
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хkh
цts
чch
шsh
щsch або shch
юyu
яya
ь'
’(апостроф)'
Додаткові правила:
згz'h
сх s'h
Прибамбаси :
|блокує/розблоковує транслітератор
Напр: "|Swan| krutyy master" переведеться в "Swan крутий мастер"
#

Транслітератор, © 2002, Любомир Сенюк